My Love Store | lovestore.serwis

Temat: Własna działalność gospodarcza
... sobie na pytanie, jakie rozliczenie z US jest w twoim wypadku najlepsze, w grę wchodzi ryczałt ewidencjonowany, ryczałt z VAT, KPiR, zasady ogólne. Gdy podliczysz sobie już to wszystko na papierze...
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=19681Temat: Hotel 2008.08.22
lub ewidencji na potrzeby ryczałtu, rejestrów VAT, ewidencji środków trwałych, pozwala także na rozliczenia z ZUS, ewidencjonowanie umów i prowadzenie terminarza. Download/Więcej informacji:
Źródło: precyl.pl/showthread.php?t=315803


Temat: z czym się zapoznać przed założeniem swojej działalności
  Dziękuję za odpowiedzi:) Będzie to firma jednoosobowa. Teraz pytania: 1) Cytat: Napisał/a marmara Teraz Urząd Skarbowy.W urzędzie skarbowym przedsiębiorca musi wybrać formę rozliczeń opodatkowania spośród czterech dostępnych: Karta podatkowa, Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, Podatkowa księga przychodów i rozchodów, Pełna księgowość Którą najlepiej wybrać? Jakie są plusy i minusy każdego sposobu rozliczania? 2) Cytat: Napisał/a marmara oraz podjąć decyzję czy firma będzie płatnikiem VAT. Podatnicy, którzy chcą być VAT'owcami muszą złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie rejestracyjne - druk VAT-R. Zgłoszenie VAT wiąże się z opłatą w wysokości 152 zł. Co daje bycie VATowcem? 3) Będąc studentem...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=114248


Temat: Usługi budowlane,a Wat
Usługi budowlane,a Wat   Proszę o pomoc. Działalność opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,są to usługi budowlane remontowo-konserwacyjne ,oraz sprzątanie obiektów,świadczone dla wspólnot mieszkaniowych.Ponieważ usługa świadczona jest w charakterze ciągłym,fakturę VAT wystawiam ostatniego dnia miesiąca np.31.10.07 w tym też dniu ujmuję sprzedaż w Ewidencji Przychodów.W tej fakturze ujmuję usługi czyszczenia obiektów -opodatkowane22% stawką wat,oraz usługi budowlane opodatkowane 7% stawką WAT.Prowadziłam ewidencję sprzedaży wat,w której ujmowałam w jednym miesiącu całą sprzedaż,i też za ten miesiąc odprowadzałam należny wat zarówno od jednej jak i drugiej sprzedaży.Okazuje się,że popełniłam błąd,ponieważ Wat od usług budowlanych należało rozliczyć w miesiącu ... Ewidencji Przychodów w ostatnim dniu miesiąca ,czyli 31.12.2008r, wat za sprzątanie też w tym miesiącu w rejestrze sprzedaży wat,a jak na podstawie tej samej faktury ująć wat za usł.budowlane w rejestrze...
Źródło: klub.egospodarka.pl/showthread.php?t=534


Temat: działalność gospodarcza- prośba o pomoc
księgowość oraz podjąć decyzję czy firma będzie płatnikiem VAT. Podatnicy, którzy chcą być VAT'owcami muszą złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie rejestracyjne - druk VAT-R. Zgłoszenie VAT wiąże się z opłatą w ... każde zapłacone zdrowotne podlega odlicznieniu. Tu wykonałam jeszcze taki manewr, że powiadomiłam pisemnie pracodawcę, że ma nie rozliczać mojej kwoty wolnej od podatku, bo jako przedsiębiorca ja mam obowiązek ją rozliczyć. Aha, jak masz cokolwiek wspólnego w firmie ze srebrem od razu nie masz żadnych limitów, jesteś Vat-owcem. Kasa fiskalna to jak przekroczysz ileś tam (już nie pamiętam) przyjętej gotówki ... ale...
Źródło: suczyniec.pl/viewtopic.php?t=14029


Temat: mieszkanie pod wynajem- jak to załatwić
od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy ... ustawy o podatku dochodowym. Art. 9. 1. Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania ... w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki składają wszyscy wspólnicy naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według miejsca zamieszkania ... 1, podatnik jest obowiązany do założenia właściwych ksiąg i opłacania podatku na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym. 4. W przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio. Art. 15. 1. Podatnicy oraz spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, są obowiązani posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów, prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia oraz, odrębnie za każdy rok podatkowy, ewidencję przychodów, zwaną dalej "ewidencją", z zastrzeżeniem ust. 3 i 3a. 2. Obowiązek prowadzenia ewidencji powstaje od dnia, od którego ma zastosowanie opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 3. Obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy podatników osiągających przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a, jeżeli ich wysokość wynika z umowy zawartej w formie pisemnej. Co do VAT, nie ma takiego obowiazku. Zgodnie z Ustawa o VAT, obowiazek ewidencji, naliczania i rozliczania dotyczy tylko podmiotów będącymi płatnikami podatku VAT. Osoby fizyczne nie mogą i nie sa płatnikiem VAT z jednym wyjatkiem - przy sprzedaży "zarobkowej" gruntów. Ps. Ewidencja przychodów , to zupełnie coś innego niż podatkowa ksiega przychodów i rozchodów. Tak na marginesie, aby w zeznaniu podatkowym VAT umieścić zapis o podatku VAT zw. z wynajmu musiał by prowadzić ewidencje podatku VAT, a osoba fizyczna, tak jak wspomniałem nie ma takiego obowiazku.
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=110129


Temat: Firma internetowa - dobór opodatkowania
... Czy są to dobre kody? Jako formę rozliczenia chcę wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. 2) Czy przysługuje mi na ten tym działalności 3%-owy ryczałt? Dodatkowo nie chce być płatnikiem VAT, ponieważ...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=94105


Temat: Podatki fotografa / grafika.
z wykorzystaniem urządzeń do samoczynnego automatycznego naświetlania odbitek (samoczynnych printerów) usługi pozostałe'. Jak mam rozumieć ten zapis? Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 17 % ze świadczenia usług fotograficznych (PKWiU 74.81), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Z tegoż załącznika wyczytamy że wyłączone są z ryczałtu : 74.81.23 Usługi wykonywania fotografii ... pozostałe i obróbka już nie. Wybierając PKD 7420Z - Działalność fotograficzna, oraz formę opodatkowania ryczałt (17%), jak rozliczam się ze zdjęć reklamowych? Jak formułuje umowę i ile place podatku od takiej ... VAT narzucany jest po przekroczeniu pewnej kwoty dochodu/przychodu czy przypisany jest tez do konkretnych PKD, które podaje przy rozpoczęciu działalności? Jeśli tak to, które PKD podać abym nie musiał być VATowcem? Czy kody PKD pisać wszystkie? Jeśli nie to które? Jaka forma rozliczania jest dla mnie najkorzystniejsza? Chętnie podejmę współpracę z biurem rachunkowym, które zna się trochę na tym.
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=134518