My Love Store | lovestore.serwis

Temat: Za i przeciw!!! Czy wynająć firmę monitorującą?
Witam. Obecnie na rynku ogólnopolskim liczą się dwie firmy ochroniarskie:Juwentus i Solid (kolejność alfabetyczna).Trochę za nimi Scorpion. Proponuję popytać sąsiadów, którzy mają monitoring o doświadczenia z ochroną.Ważną sprawą jest nie tylko abonament, ale też przyjazd załogi poza abonamentem i ochrona za godz. (ważne w przypadku urlopu). Druga sprawa to montaż alarmu (moja subiektywna ocena ). Każda czujka powinna być podłączona na osobnym przewodzie (agencje jak montują -proszę spytać). Zastosowane urządzenia: zasadniczo poleciłbym też dwie firmy(alarmy domowe)- Satel(polski) i Dsc(kanadyjski).Kolejność nieprzypadkowa.Ewentualnie Risco i Visonic. Warto się zastanowić przed wyborem. Pozdrawiam
Źródło: forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=9714Temat: Jakie są stawki wynagrodzenia w ochronie..
Witam Chciałbym się zatrudnić na stanowisku agenta ochrony w którejś z większych agencji tj (Juwentus, Solid itp) Na terenie Warszawy (Okolic) ale zastanawiam się ile mógłbym zarobić przy pracy zmianowej ?...
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=414560


Temat: Agencja ochrony
Czy ktoś z Państwa ma doświadczenia z agencją ochrony, która sprawnie i skutecznie działa na terenie naszego miasta. Interesuje mnie głównie zabezpieczenie domu przed nieproszonymi gośćmi podczas mojej nieobecności. Na kilku budynkach widziałem tablice: obiekt ochrania Solid Security ale jaka jest tego skuteczność skoro centrala znajduje się w Warszawie? Pozdrawiam
Źródło: milanowek.fora.pl/a/a,99.html


Temat: śmieszne czy żałosne ?
old father , akurat po Tobie spodziewałbym się czegoś bardziej wyrafinowanego . Pomijając debilną kafeterię , zamieszczasz linki do youtube : - pierwszy z jakimś pracownikiem ochrony który na 100% nie jest pracownikiem Solid (zacznij w końcu rozpoznawać mundury bo mylisz się dość często i wszędzie widzisz Solid ,może jak już poprzednio pisałem - zapytaj jakiegoś specjalisty co to może być ) -drugi , ktoś podpisał Solid Security i co ? Jak podpiszę że to agencja X to też tak perfekcyjnie rozpoznasz ? A może rejestrator video był montowany przez Solid ? Poszukasz dobrze to znajdziesz , nie wątpię ale przynajmniej poszukaj a nie wklejaj bzdur . Rozumiem że w Twoim mieście i w sąsiednim Szczecinie mało która firma "lubi" Solid , szczególnie ta...
Źródło: guardia.pl/forum/viewtopic.php?t=3718


Temat: Prywatna agencja ochrony pilnuje prezydenta za ponad 300 tys
... Biura Ochrony Rządu. Źródło: http://wiadomosci.onet.pl/1938452,11,item.html
Źródło: guardia.pl/forum/viewtopic.php?t=3511


Temat: w państwie jest coraz lepiej
tylko mam pytanie, jeżeli wzrośnie minimalna płaca do 1100 brutto to ilu z was (właściciele agencji ochrony) wyśle aneks do klienta z podwyżką na ochronę? inaczej, ilu z tych klientów którzy dostaną taki aneks odpowie:"jaka podwyżka??? konkurencja (czyt. firma Solid, Ekotrade, czy inny ZPCH'er) z chęcią przejmie ten kontrakt za 20 gr. mniej za godzinę!!. Pytanie retoryczne...
Źródło: guardia.pl/forum/viewtopic.php?t=2440


Temat: Agencja Ochrony SOLID już działa
Witam, chciałem poinformować wszystkich zainteresowanych, że na Hali od jakiegoś czasu działa już Agencja Ochrony SOLID. Muszę przyznać, że obserwowałem ich trochę i przyznam, że jestem pod wrażeniem, biorąc pod uwagę...
Źródło: kalf.webplus.net.pl/viewtopic.php?t=90


Temat: Grabek, Prochownia, Jordan, Mickiewicza - parki w mieście
... - i tego wszystkiego pilnuje w dzień i wnocy jeden patrol ochrony . Miasto podpisuje umowę z jakąś poważną agencją ochrony (Solid, Securitas , itp. ) a tamci mają zapewnić przez...
Źródło: mojaczeladz.nazwa.pl/phpBB/viewtopic.php?t=48


Temat: Oferta pracy - Konstruktor okiennych systemów osłonowych
Nr 133 poz. 883)” Agencja Doradztwa Personalnego (nr licencji 152/2)
Źródło: bramykratyrolety.fora.pl/a/a,70.html


Temat: jak zarobić?
Widze ze jestes z Katowic. W takim razie przyjmij sie na umowe zlecenie na miesiac czasu do agencji ochrony Solid. Tam dostaniesz jakies 4 zl na godzine moze troche wiecej. Przerobisz...
Źródło: straznicychaosu.fora.pl/a/a,54.html


Temat: [05.04.07] Ochroniarz bije ochroniarza
S?UPSK Ochrona s?upskiego hipermarketu E. Leclerc jest w ostrym konflikcie. - Bito nas nawet po twarzy - skar?? si? niektórzy ochroniarze. Wyzwiska, a nawet bicie - Od pocz?tku byli?my traktowani przez szefów ochrony E. Leclerc jak gorsi - mówi jeden z ochroniarzy. - Agresja s?owna z czasem przerodzi?a si? w przemoc fizyczn?. Przy której? ze scysji otrzyma?em cios w twarz. - Na dodatek ca?y czas nas filmowano. Ludzie tego nie wytrzymuj? - mówi Krzysztof P., który ju? nie pracuje w ochronie obiektu. - Niektórzy z nas prosili o przeniesienie do innej pracy. Na mnie ca?y czas polowano i w ko?cu wyrzucono. Wykorzystano pretekst, ?e mia?em piwo w naszej budce technicznej. Henryk St?pie?, kierownik ochrony agencji Solid, potwierdza s?owa pracowników. - Sposób traktowania przez wewn?trzn? ... mobbing Daria Chauvin, wiceprezes s?upskiego Leclerca zdecydowanie odrzuca zarzuty Solid Security. - W miniony czwartek dwaj ochroniarze zostali wyrzuceni z pracy, bo zamiast pilnowa? obiektu, popijali. S? na to dowody: zdj?cia i protokó? z badania alkomatem - t?umaczy prezes Chauvin. - My nie mo?emy sobie pozwoli? na takie sytuacje. Sklep musi by? solidnie pilnowany. Wed?ug niej skarga pracowników agencji to próba zemsty, ... mnie, ochrona wewn?trzna stosuje mobbing. Zreszt? z tego co widz?, nie tylko wobec naszych pracowników. Zastanawiam si?, czy nie skierowa? sprawy do s?du. ZBIGNIEW MARECKI zbigniew.marecki@gp24.pl ?ród?o: Ochrona.pl - G?os Pomorza...
Źródło: guardia.pl/forum/viewtopic.php?t=1808


Temat: Bezpieczeństwo na osiedlu, rolety, alarm
uaktywnienia ochrona przyjeżdża na miejsce? Jeżeli tak, jak wysoki jest abonament za taką usługę? Czy możecie polecić jakąś firmę? Jak przypuszczam alarm powinno się zamontować (a przynajmniej rozprowadzić kable) na etapie...
Źródło: osiedlelesne.smolec.pl/viewtopic.php?t=1121


Temat: Monitoring
si? SEZAM. S?usznie nale?y si? domy?la?, ze prekursorem nowej us?ugi na rynku by?a warszawska firma System Ochrony Sezam, która zacz??a szeroko j? rozpowszechnia?. Na bazie swoich do?wiadcze? pracownicy tej firmy wypracowywali odpowiednie metody post?powa? operatorów stacji monitorowania i pracowników za?óg interwencyjnych, które zosta?y cz?sto zasymilowane jako wzorcowe przez m?odsze sta?em rynkowym agencje. Warto wspomnie?, ?e do czasu wydania Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia, monitoring w sensie urz?dze? technicznych i pracowników stacji monitorowania nie by? traktowany jako ochrona fizyczna. Ze wzgl?du na brak przepisów okre?laj?cych taka dzia?alno?? by? traktowany jako us?uga techniczno – telekomunikacyjna. Po raz pierwszy us?ug? monitoringu definiuje Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia, która ten proces okre?la jako: bezpo?redni? ochron? fizyczn?, polegaj?c? na sta?ym dozorze sygna?ów przesy?anych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urz?dzeniach i systemach alarmowych”. W zwi?zku z tym nale?y tak? dzia?alno?? traktowa? jako normaln? us?ug? ochrony fizycznej wymagaj?cej stosownej koncesji ... monitorowania z dojazdem w?asnych za?óg (Solid, Juwentus, G4S, Skorpion, Impel, etc). S? firmy, w których operatorzy pe?ni? dodatkowo funkcje dyspozytorskie w stosunku do pracowników ochrony obiektowej. Na koniec mo?na wspomnie? o firmach ochrony, które posiadaj?c stacje monitorowania musz? korzysta? z za?óg zewn?trznej firmy, gdy? same nie s? w stanie ich utrzyma?. Moim zdaniem ma to na celu tylko podniesienie „presti?u rynkowego” takiej ... instytucje podlegaj?ce obowi?zkowej ochronie. Wi?ksz? ilo?? klientów firm realizuj?cych us?ug? monitorowania stanowi? osoby fizyczne chc?ce zabezpieczy? swoje mieszkania lub domy oraz niewielkie firmy handlowo – us?ugowe. Jednak?e s? to bardzo mobilni...
Źródło: guardia.pl/forum/viewtopic.php?t=1511


Temat: Justus
SECURITY - Solid Security dzia?a od 13 lat. Przychody grupy rosn? w tempie 15-20 proc. i osi?gn??y w zesz?ym roku niemal 285 mln z?. Firma zatrudnia ok. 11 tys. pracowników. Najwi?ksi klienci: Ikea, Carrefour Wile?ska, Conforama, PKO BP, Galeria Centrum, Arkadia, Riverside Park, Europlex, Holland Park, Saski Crescent, Saski Point, Grupa ?ywiec, Eurocentrum Alfa, Rzeczpospolita. JUSTUS- Agencja Ochrony Osób i Mienia "JUSTUS" dzia?a na podstawie Koncesji MSW nr L-0879/00. Stosuje niekonwencjonaln? metod? Ochrony Aktywnej. Dzi?ki niej ?aden z pracowników nie jest pozostawiony sam wobec zagro?enia - w krótkim czasie otrzymuje specjalistyczne wsparcie. To samo dotyczy obiektów chronionych elektronicznie. Integralnym elementem Ochrony Aktywnej jest dzia?alno?? wyodr?bnionych s?u?b kontrolnych. Skuteczno?? potwierdzaj? Klienci, niektórzy chronieni przez nas od pocz?tku naszej dzia?alno?ci. S? w?ród nich firmy du?e i ... ochrony osób i mienia z siln? konkurencj? krajow? i zagraniczn?. Wspó?praca z Policj? i Stra? Miejsk? w du?ym stopniu przyczynia si? do podniesienia poziomu bezpiecze?stwa w regionie. Zrodlo z internetu... Ktora...
Źródło: guardia.pl/forum/viewtopic.php?t=3424


Temat: Śpiąca ochrona za grosze
Śpiąca ochrona za grosze Janina Blikowska , Robert Biskupski 07-02-2010, ostatnia aktualizacja 08-02-2010 21:10 Agencje ochrony prowadzą ze sobą wojnę cenową. Jakość ich usług jest przez to coraz gorsza, a osiedli pilnują amatorzy. autor zdjęcia: Pasterski Radosław źródło: Fotorzepa +zobacz więcej Kilka tygodni temu jedna z największych firm ochrony w Warszawie wypowiedziała wojnę pozostałym. Solid wysłał ponad setkę przedstawicieli handlowych do osiedli domków jednorodzinnych. Cel jest jasny: odebrać konkurencji klientów. Inne firmy także wzięły się za promocję. – Na wiosnę planuję zacząć budowę domku na Okęciu, już teraz w bramie agencje zostawiają mi ulotki – mówi Jan Kalinowski z Ochoty Szefowie firm robią wszystko, by odebrać klientów konkurencji. – Solid obniżył ceny nawet do 7 zł miesięcznie w pierwszym pół roku monitoringu. Też będziemy musieli tak zrobić. Odbije się to na jakości usług, bo za tę cenę nie da się pracować porządnie – tłumaczy szef innej dużej agencji ochrony w stolicy. Dotychczas ceny nie schodziły poniżej 30 zł. Przykładowo w Juwentusie miesięczna ochrona kosztuje od 50 do 100 zł .– W ostatnich latach można jednak zauważyć wyraźny spadek cen – skarży się prezes Juwentusa Ryszard Kaliński. ... 7 zł brutto. Umowa o pracę z reguły opiewa na najniższą krajową, resztę pieniędzy ochroniarze dostają „pod stołem“ albo na umowę-zlecenie. Ochrona za grosze Jak wynika z danych Polskiej Izby Ochrony na stołecznym rynku ok. tysiąca firm ma koncesje na świadczenie usług w zakresie ochrony. – Szacuje się, że faktycznie działa ok. 50 – 60 proc. zarejestrowanych – mówi Sławomir Wagner. – Mogą one w sumie zatrudniać ok. 50 – 60 tys. pracowników. Polska Izba Ochrony co roku zamieszcza na swojej stronie internetowej (www.piooim.pl) kalkulację minimalnej stawki kontraktów. W 2010 roku wynosi ona ... Zmową cenową czy stosowaniem cen dumpingowych zajmuje się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. – Nie prowadziliśmy żadnego postępowania dotyczącego nadużywania pozycji dominującej ani porozumieniami na rynku usług ochroniarskich. Nie wpłynęło do...
Źródło: guardia.pl/forum/viewtopic.php?t=4995


Temat: Sędziowanie w PUCHARZE
... będą ochroniarze z Agencji SOLID więc nie obawiałbym się incydentów z piciem alkoholu na trybunach, bo to konkretne chłopaki i z pewnością obojętnie nie przejdą. Ochrona jednak nie będzie biegać po...
Źródło: kalf.webplus.net.pl/viewtopic.php?t=33


Temat: Podsumowanie roku 2009
najciekawsze. A na końcu życzenia Na początku 2009 r. zapada wyroku uniewinniający w sprawie Andrzeja S. – Mężczyzna pracował, jako pracownik ochrony w Domu Samotnej Matki w Wiktorowie koło Wrześni. W ... która w lipcu 2008 w Silesia City Center w Katowicach dokonała włamania do salonu jubilerskiego. Sklep został okradziony na ok. 1.200.000 zł. Była to jedna z najgorszych wpadek ochrony. Mogliśmy obserwować ... się zadyma w warszawskiej KDT. Dobrotliwie strajkujący handlowcy zostali siłą “eksmitowani” przez dobrotliwych stróży prawa wraz z eskortą ochrony. O ile tym pierwszym zarzucano, że działali zbyt brutalnie, to ochroniarzom dołączono to samo plus firmie, która ludzi zatrudniła pytanie dlaczego ich usługi kosztowało miasto 1.000.000 złotych. Smaczku dodaje fakt, że szef w/w agencji jest oskarżony o udział w aferze korupcyjnej. Wakacje były ... mu 6 tysięcy. Wpadł po godzinie, gdy czekał na autobus. Okazało się, że jest pracownikiem ochrony. Wcześniej był księdzem… Wikarym. We wrocławskiej Galerii Dominikańskiej miało miejsce dość smutne zdarzenie. Pracownicy ochrony ... NSZZ Solidarność w obronie pracowników ochrony Solidu. Akcja trwa do dziś dnia ze skutkiem równie mizernym, co jej przebieg. Można śmiało powiedzieć, że jedynym zwycięzcą pikiety jest agencja PR, która akcję wyśmienicie nakręciła. Październik był miesiącem niezmiernie feralnym dla jednego ze złodziejaszków, który w Szczecinie pomylił taksówkę z grupą interwencyjną. Wsiadł i pracownikom ochrony podał kurs jazdy. Zorientowawszy się, że to jednak nie taksówka, wyskoczył z samochodu a przy otwieraniu drzwi urwał lusterko pojazdowi stojącemu obok. Został ujęty przez taksówkarzy-ochroniarzy. Końcówka roku była równie emocjonująca. Pan Maciej Guz wygrywa proces sądowy z Solidem ... pijaku uczył się jeździć (również na służbie) a 2 pracowników ochrony z innej parafii okradało samochody Klientom na parkingu jednego z centr handlowych. Białystok zabłysnął działaniem ochroniarza, który zakrwawionego bezdomnego wyrzucił ... że los jest ślepy, ale żeby aż tak? Jedynie Strażnicy Miejscy otrzymali prezent bożonarodzeniowy w postaci zwiększenia uprawnień. O polskiej ochronie znów zapomniano… . Cóż pozostaje życzyć moi drodzy? Może na...
Źródło: guardia.pl/forum/viewtopic.php?t=4802